Velkommen til Empano

Privat speciallægeklinik i psykiatri, neuropsykologi og dermatologi

Vi tilbyder vi individuel udredning og behandling til både børn, unge og voksne.

Vi samarbejder bl.a. med kommunernes jobcentre, hvor vi leverer afklaringer ved erfarne speciallæger.

Vi tilbyder vi individuelle udrednings- og behandlingsforløb til både børn, unge og voksne.

Vi er her for at gøre en forskel

Foruden specialistbehandling af private patienter, løser Empano opgaver for kommuner, forsikrings- og pensionsselskaber samt offentlige og private virksomheder. Vi har specialiseret os i at kombinere en sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats for hhv. borgere, kunder og medarbejdere med psykiske helbredsproblemer.

I vores team har vi erfaring og kompetencer inden for såvel sygdom og sundhed, sociallovgivning, forsikringsjura og den kommunale og regionale organisationsstruktur. Vi holder os opdaterede, og er derfor hele tiden orienterede om nye eller kommende tiltag, der kan påvirke processerne i regi af sundhedsforsikringer eller kommuner og jobcentre.

Det kan vi hjælpe med

Alle forløb i Empano starter med en grundig, indledende samtale med en erfaren speciallæge i psykiatri, og alle forløb er individuelle. Vore læger er specialister i at afdække, hvad den enkelte har behov for, og tilbyder den behandling der hjælper bedst muligt.

Psykiatrisk udredning og behandling

...

Supervision & Kompetenceudvikling

...

Speciallægeerklæringer

...

Neuropsykologi

...

Børne/Unge psykiatri

...

Hyperhidrose

...

Ydelser til private

I Empano tilbyder vi individuel udredning og behandling til både børn, unge og voksne. Vi arbejder ikke med standardforløb, da hvert menneske er unikt. Vore læger er specialister i at afdække, hvad den enkelte har behov for, og tilbyde den behandling der hjælper bedst muligt. Alle forløb i Empano indledes med en grundig udredning ved speciallægen. Vores mål er at hjælpe dig eller dit barn til at opnå en mærkbar bedre psykisk trivsel.

Du kan henvende dig uden en henvisning fra din læge. Hvis du er en af de mange danskere, der har en sundhedsforsikring, måske via dit arbejde, kan du også kontakte forsikringsselskabet for at høre om de vil dække dit forløb hos os.

Ydelser til kommuner

Empano samarbejder bl.a. med kommunernes jobcentre, hvor vi leverer afklaringer ved erfarne speciallæger, for at afklare den enkelte borgers helbredsmæssige udfordringer i forhold til at indgå på arbejdsmarkedet. Afhængig af borgerens udfordringer og sagsbehandlerens behov for beskrivelser, hjælper Empano med at vælge den rette speciallægeafklaring. Empanos erfraing er at det ikke altid nødvendigt med en dyr speciallægeerklæring – mindre kan ofte gøre det.

Empano tilbyder også individuelle arbejdsmarkedsrettede forløb for borgere med psykiske udfordringer. Vores forløb kan anvendes, hvis der er behov for en særlig indsats for at hjælpe en borger tilbage til arbejdsmarkedet. Forløbene kan indeholde både den helbredsmæssige vurdering og støtte, samt socialfaglig indsats og sagsbehandling.

Ydelser til pensions- og forsikringsselskaber

I Empano tilbyder vi individuelle udrednings- og behandlingsforløb til både børn, unge og voksne. Tilrettelæggelsen af forløbet sker i samråd med den enkelte patient, og naturligvis ud fra bevillingen fra forsikringsselskabet. I Empano arbejder vi kun med evidensbaseret behandling, og er opdateret på den seneste udvikling, retningslinjer og forskning.

Vi arbejder tæt sammen med psykolognetværket Psykolognet, som vi kan henvise til, hvis der er behov for forløb hos psykolog enten som et selvstændigt forløb, eller i kombination med et behandlingsforløb med vores speciallæge.

Find os i København

Emdrupvej 115 A, 4
2400 København NV
Tlf.: +45 3048 0300
E-mail: kontakt@empano.dk

Find os i Aarhus

Hasselager Centervej 35
8260 Viby J
Tlf.: +45 3048 0300
E-mail: kontakt@empano.dk

Find os i Odense

Dronningegården
Dronningensgade 23
5000 Odense
Tlf.: +45 3048 0300
E-mail: kontakt@empano.dk

Find os i Vejle

Ved Anlægget 14b
7100 Vejle
Tlf.: +45 3048 0300
E-mail: kontakt@empano.dk