Vores ydelser

Psykiatri, reumatologi, ortopædi og neuropsykologi

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Alle forløb i Empano starter med en grundig, indledende samtale med en erfaren speciallæge i psykiatri, og alle forløb er individuelle. Vore læger er specialister i at afdække, hvad den enkelte har behov for, og tilbyder den behandling der hjælper bedst muligt. På baggrund af den aktuelle situation, symptomer og behov, lægges der en individuel behandlingsplan for det videre forløb. Det kan være, at der aftales et fortsat forløb hos en af Empanos psykiatriske speciallæger, men vi tilbyder også forløb, hvor der endvidere kan blive tilkoblet en specialsygeplejerske i psykiatri, der kan støtte tæt op om bedringsprocessen i hverdagen. Vurderes det, at du vil have gavn af behandling fra en psykolog, hjælper vi med en henvisning til vores samarbejdspartner PsykologNet. Vores mål er at hjælpe dig til at opnå en mærkbar bedre psykisk trivsel.

Gennem vores samarbejde med T-Pemf klinikken har vi desuden en unik mulighed for at tilbyde en ny og effektiv behandlingsmetode for depression. Effekten af denne ny behandling er markant. 60% af patienterne bliver symptomfri eller oplever markant bedring. I studier har man konstateret, at over halvdelen af de patienter, der blev symptomfri, efter 2 år stadig var symptomfri. Behandlingen foregår ambulant, og varetages af en speciallæge i psykiatri og specialsygeplejerske i psykiatri. Behandlingen kan tilbydes private – og forsikringspatienter, der har fået godkendelse fra sit forsikringsselskab.

________________________________________
MOTIVATIONSFORLØB
Gennem vores samarbejde med jobcentre har vi udviklet målrettede forløb, hvor der gennem individuelle samtaler og øvelser arbejdes med motivationen og udfordringer i forhold til at indtræde på arbejdsmarkedet. Ved afslutningen af et forløb i EMPANO udarbejdes der en progressionsrapport, hvor eventuelle fortsatte udfordringer eller anbefalinger til yderligere specifikke tiltag vil være beskrevet, sammen med de ressourcer og muligheder der fremadrettet er for borgeren.

________________________________________
SPECIALLÆGEERKLÆRING
Empano leverer speciallægeerklæringer indenfor psykiatri, ortopædkirurgi og reumatologi. En speciallægeerklæring giver en fagligt funderet og fyldestgørende beskrivelse af behandlingsforløb, patientens klager og objektive fund, som sammen med øvrige oplysninger i sagen beskriver mulige behandlingsbehov, eventuelle skånehensyn, medicinsk behandling, prognose og arbejdsmarkedsperspektiv på kort og lang sigt. Det vil ofte kaste nyt lys over mere komplicerede helbredsproblemer og resultere i, at der kan lægges en ny plan – eller der foreslås yderligere undersøgelser for af afdække eventuelle u-belyste områder.

Ligeledes vil en speciallægeerklæring kunne hjælpe forsikringsselskaber med at belyse hvorvidt der er sammenhæng mellem historien, klager og undersøgelsesresultater til brug for en efterfølgende vurdering af graden af mén eller erhvervsevnetab.

________________________________________
NEUROPSYKOLOGI
Den neuropsykologiske undersøgelse skal foretages, hvis man ønsker svar på spørgsmålet om sammenhængen mellem en persons kognition eller adfærd og hjernefunktion.

I den neuropsykologiske undersøgelse indgår en række tests, der belyser de kognitive funktioner som er relevant for netop denne person. En person, som har sproglige vanskeligheder, vil således få et andet testbatteri end personen, hvor der er mistanke om en hukommelsessygdom. Resultatet af testene fortolkes i relation til personens baggrundsforhold (alder, uddannelse, køn osv.)

Testningen giver kun mening, hvis den fortolkes i sammenhæng med personens sygehistorie, egen oplevelse af sine vanskeligheder og andres observationer. Derfor handler den neuropsykologiske undersøgelse ikke kun om testning og testresultater, men er derimod en fortolkning af mange forskellige observationer (herunder tests) sammenholdt med viden om hjernens funktion.

En neuropsykologisk undersøgelse er en detaljeret undersøgelse af mentale funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdigheder, problemløsning m.v.

Der anvendes flere forskellige tests og testbatteriet tilrettelægges af den enkelte neuropsykolog afhængig af problemstillingen.
Du kan læse mere om de test vi anvender via dette link.

________________________________________
UDREDNING & VURDERING
Empano leverer udredninger og vurderinger indenfor psykiatri, ortopædkirurgi og reumatologi til brug for både kommuner og forsikrings-og pensionsselskaber. Det kan have stor betydning for de videre handlemuligheder at have en sikker diagnose. En udredning vil afdække diagnosen, og give en kort beskrivelse af prognose og behandlingsmuligheder.

Men foreligger der allerede en sikker diagnose vedrørende borgeren/kunden, og er der behov for en vurdering af det aktuelle funktionsniveau, vil det være muligt at få en lægelig vurdering. En vurdering af det aktuelle fysiske eller psykiske funktionsniveau vil give et øjebliksbillede af helbredstilstanden til brug for den videre sagsbehandling, og til gavn for den det drejer sig om. En vurdering kan ofte give det nødvendige overblik, hvis personen er relevant udredt diagnostisk, og der foreligger opdaterede helbredsmæssige og socialfaglige oplysninger i sagen. Det er vores erfaring, at en vurdering i mange tilfælde kan træde i stedet for den traditionelle speciallægeerklæring. Det er både hurtigere, billigere og mere overskueligt for alle, når det er muligt.

________________________________________
Socialfaglige ydelser
Empano har dygtige socialrådgivere tilknyttet. En socialrådgiverindsats fra Emapno, sikrer at lovbestemte deadlines overholdes, og ikke mindst at afklaringen af borgeren sker med høj kvalitet og med respekt for hver enkelt borger. Vi har desuden god erfaring med at tilkoble sundhedsfaglig viden til den socialfaglige ydelse. Dette sikrer helhedssynet på den enkelte.

Empano kan hjælpe til med hele pakken af kompetencer til afklaring af borgere med høj kvalitet.

________________________________________
STATUSATTESTER OG SAMMENFATNINGER
Empanos konsulenter kan hjælpe til med at belyse udvalgte problematikker yderligere, eller vi kan hjælpe til med at sammenfatte det lægefaglige materiale, der måske allerede findes i en given sag vedrørende en borger eller kunde. Ofte vil en sammenfatning af tidligere akter, give et godt overblik over sagen og bane vejen for en god afklaring, til gavn for alle. I mnage tilfælde vil det endda kunne træde i stedet for en speciallægeerklæring.

________________________________________
KONSULENTBISTAND
Empano tilbyder sagsbehandlere i jobcentre eller skadebehandlere i forsikrings- og pensionsselskaber konkret lægefaglig sparring ved erfarne speciallæger indenfor psykiatri, ortopædkirurgi, reumatologi og neurologi. I Empano er vi overbeviste om, at en tværfaglig tilgang til borgere og kunder, kan hjælpe med til at sikre en effektiv behandling af sagen. Vores lægefaglige konsulenter kan bistå med at sikre den rette afklaring, eller belyse årsagssammenhæng i en given sag.

I Empano kan vi også tilbyde socialfaglig afklaring ved vore erfarne socialrådgivere. Ring til os for at høre mere om vore løsninger.

________________________________________
SUPERVISION OG KOMPETENCEUDVIKLING
Vi tilbyder supervision og kompetenceudvikling til f.eks. sagsbehandlere og skadesbehandlere, både på team-og individuelt niveau. Vi ved, at mødet med f.eks. en borger eller en kunde, der er påvirket af psykiske problemer kan være svær, og derfor er det ikke altid nemt at vurdere hvilket tiltag der skal til for at sikre det bedste forløb.

Det vil vi gerne hjælpe med.

Vores support kan derfor anvendes både når det kommer til ageren i konkrete sager, men også i forhold til personlig kompetenceudvikling.

________________________________________
Børne/Unge PSYKIATRI
Vi tilbyder tid til udredning, og evt. behandling ved vores børne/unge psykiatriske speciallæge i psykiatri.

Med stor fokus på familiedynamik og respekt for barnet/den unge, arbejder vi sammen med familien om at finde problematikken bag problemerne. I udredningen af barnet/den unge anvender vi bl.a. evidensbaserede værktøjer, der hjælper vores speciallæge og specialpsykolog til evt. diagnosticering, eller anbefaling af et videre forløb.
Vi samarbejder med skolen, institutionen, PPR og gør os i det hele taget umage for at sikre, at forløbet opleves sikkert og trygt.

Vi samarbejder med flere forsikringsselskaber. Så er du én af de danskere, der har en sundhedsforsikring og har dit barn medforsikret, så kan du ringe til dem og spørge om du har mulighed for at blive undersøgt i Empano. De fleste forsikringsselskaber vil stille som betingelse, at jeres egen læge har lavet en henvisning eller en anbefaling til en B&U psykiater.

Du er naturligvis velkommen til også at bestille tid hos os som privatpatient.
Nogle forældre lader deres børn skifte sygesikringsgruppe til gruppe 2. Ved at gøre det, kan man få refunderet en del af udgiften hos Borgerservice i kommunen du bor i.
Vi tilbyder B&U Psyiatri på vores klinik på Frederiksberg, i Holbæk og hos Basen i Odense. (I Odense kræves oftest at der er flere patienter til undersøgelse samme dag, derfor kan der være ventetid)

Hyperhidrose
At svede er naturligt for kroppen og er med til at regulere kroppens temperatur. Sveder man unormalt meget, lider man måske af hyperhidrose.
Ved hyperhidrose sveder man så meget at det ligefrem kan dryppe. Det er individuelt hvor på kroppen man sveder. Fælles for dem, der lider af hyperhidrose, er at deres livskvalitet kan være væsentlig forringet.

Hos Empano har vi erfarne speciallæger og behandlersygeplejersker fra den tidligere, nu lukkede, Svedklinik. De har mange års erfaring i udredning og behandling af hyperhidrose.
Al behandling foregår ambulant på vores klinik på Frederiksberg.
Du kan blive behandlet hos os, hvis det offentlige sygehus har for lang ventetid og du kan blive behandlet som privatpatient. Ring til os, hvis du har brug for vejledning.

Kontakt os

+45 3048 0300

kontakt@empano.dk