Kommune

Empano kan levere erklæringer og vurderinger indenfor psykiatri og neuropsykologi til brug for både kommuner og forsikrings-og pensionsselskaber.

LÆ125

Attesten udfærdiges uden undersøgelse af borgeren. Statusattesten er et kort resumé og en vurdering af de relevante helbredsforhold af betydning for kommunens sagsbehandling

Vurdering:

En vurdering indeholder beskrivelse af diagnosen, den iværksatte behandling, prognose for sygdommen og dens indvirkning på funktionsevnen herunder eventuelle skånehensyn.

Så foreligger der allerede en diagnose og er der behov for en vurdering af det aktuelle funktionsniveau, vil det være muligt at få en lægelig vurdering. En vurdering af det aktuelle fysiske eller psykiske funktionsniveau vil give et øjebliksbillede af helbredstilstanden til brug for den videre sagsbehandling, og til gavn for den det drejer sig om. En vurdering kan ofte give det nødvendige overblik, hvis personen er relevant udredt diagnostisk, og der foreligger opdaterede helbredsmæssige og socialfaglige oplysninger i sagen. Det er vores erfaring, at en vurdering i mange tilfælde kan træde i stedet for den traditionelle speciallægeerklæring. Det er både hurtigere, billigere og mere overskueligt for alle, når det er muligt.

Speciallægeerklæring:

Formålet med en speciallægeerklæring er at få en upartisk, fagligt funderet og fyldestgørende beskrivelse af et behandlingsforløb, patientens klager og speciallægens fund. En speciallægeerklæring skal afspejle de objektive resultater af en lægelig undersøgelse vedrørende de helbredsforhold, som fx en myndighed eller forsikringsselskab ønsker belyst.